Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

PINKSTEREN

Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen
in gedachten bij hem
die ze vereerden, bovenmate bewonderden,
wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.
Ze hebben over hem gepraat,
natuurlijk, waarover anders
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft
onder mensen met zo'n
gemeenschappelijk verdriet.

Ze waren vól van hem.
En dat is het hele verhaal
van de tongen en de talen.
Ze waren vól van hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.
En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur,
Pinksteren.

Deken Michel en teamlid Daniël over de coronacrisis

Deken Michel Roggeman, vertelt hoe hij de coronacrisis ervaart en hoe hij samen met zijn team probeert om mensen nabij te zijn. Teamlid Daniël Willem concretiseert hoe de werkgroep rouwzorg tegenwoordig te werk gaat.
 

PASEN 2020

Zegening van de Paaskaarsen in de Sint-Pieterskerk te Torhout.
 

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Annemie Tytgat,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Leo Vos,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)
  • Dave Vannieuwenhuyse, diaken-stagiair

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...