Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

CORONA UPDATE

Goede mensen,

Vanaf 02 november gaan we met het hele land in ‘lockdown’. We moeten dus onze afspraken opnieuw wijzigen.
De weekendvieringen voor het Hoogfeest van Allerheiligen van 31/10 en 01/11 gaan door zoals gepland met een maximum van veertig aanwezigen.

De geplande dienst voor de overledenen op 02 november 2020 kan helaas niet meer doorgaan.
De kruisjes van de dierbare overledenen kunnen persoonlijk afgehaald worden in de Sint-Pieterskerk
op zondag 1 november 2020, Allerheiligen, in de namiddag tussen 15.00 uur en 17.30 uur.
Wie dan in de onmogelijkheid is om het kruisje af te halen kan contact op nemen met de dekenij: 050/211001

Van 02 november tot en met minstens zondag 13 december is er ‘lockdown’.

Lees hier alles over de nieuwe maatregelen ...

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Dave Vannieuwenhuyse, diaken
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Annemie Tytgat,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Leo Vos,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...