Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'. 

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Vanaf 1 januari 2017 hebben we een nieuwe deken, Michel Roggeman. De bezetting is als volgt:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Christina Balcaen,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Leo Vos,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

 Misvieringen in het weekend  

sint-pieters kathedraal Rome

Op zaterdag
17:30u Sint-Pieters
18:30u Sint-Jozef Arbeider

Op zondag
09:00u Afwisselend per maand:
            Don Bosco (1e en 3e)
            Wijnendale (2e en 4e)
10:00u Sint-Pieters

Raadpleeg de kalender
voor meer info.
 
 

NIEUW INITIATIEF

WERKGROEP ROUWZORG

Al enige tijd leefde het idee binnen de werkgroep rouwzorg om de families die een dierbare uit handen moesten geven, niet alleen jaarlijks rond de sterfdatum met een mooie kaart een bezoekje te brengen en zo een teken van nabijheid en warmte te geven in die donkere dagen, maar om ook enkele maanden na het overlijden de mensen in rouw nabij te zijn. Toen op onze 2de info- en denkavond van 11 oktober 2016 pastoor Johan Loones kwam vertellen welke initiatieven zij namen om enerzijds mensen heel nabij te zijn en ook verder te werken aan de gemeenschapsopbouw binnen de pastorale eenheid van Ledegem, bleek er in de verschillende gespreksgroepen achteraf een breed draagvlak om hier ook bij ons werk van te maken.

Meer ...

 Elke 5e zondag 

Elke 5de zondag tijdens het jaar: eucharistieviering voor de overledenen en families met ontmoetingsmoment om 10u in de Sint-Pieterskerk.

Een handvest voor onze pastorale eenheid

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister,
als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Een parochiekerk is de ruimte waarin geloofsmensen samen komen van een bepaalde gemeenschap om te vieren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de doopviering plaats vindt in de parochiekerk waar mensen thuishoren.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...

Zorg voor de buurt

 Buurtzorg 
 Rouwzorg 

KalenderDe belangrijkste gebeurtenissen uit onze Petrusgemeenschap kun je nu terugvinden in een handige kalender.

Meer ...


© Petrusgemeenschap Torhout 2017