Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

Livestream zaterdag 27 februari

Gezongen eucharistieviering, zaterdag 27 februari, 17u Sint-Pieterskerk

Nieuws aan het begin van de vasten 2021

sunset

EEN WENS VOOR EEN STERKE VASTENTIJD OP WEG NAAR PASEN

In mijn persoonlijke naam en namens het team van de Petrusgemeenschap wens ik u allen, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden die we beleven, een ‘verdiepende’ vastentijd toe. Een tijd van meer toeleg op het innerlijke leven en de solidariteit met wie arm is. Een tijd van inniger verbondenheid met Christus doorheen Woord en sacrament.

Hou vol en blijf voorzichtig!

Verbonden groeten,
Deken Michel en het team van de Petrusgemeenschap.


COMMUNIE AAN HUIS

Het is ons nog niet toegestaan om de communie thuis te brengen. Als iemand door ouderdom of ziekte of door een verhoogde kwetsbaarheid voor corona niet naar de kerk kan komen maar toch graag de communie wenst te ontvangen kunnen we volgende voorstellen. De persoon die het nauwst met hem/haar verbonden is of het zogenaamde ‘knuffelcontact’ kan contact opnemen met ons (dekenij: 050/21 10 01) en dan op een afgesproken moment de communie komen afhalen om het dan met een kort gebed aan de oudere of zieke te bezorgen.

SACRAMENT VAN DE BIECHT

Mensen die in deze sterke tijd op weg naar Pasen hun biecht wensen te spreken kunnen altijd terecht op de dekenij om een afspraak te maken via het telefoonnummer 050/21 10 01.

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Dave Vannieuwenhuyse, diaken
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Annemie Tytgat,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Leo Vos,
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...