Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

UPDATE coronamaatregelen

Goede mensen,

Van 02 november 2020 tot en met minstens 15 januari 2021 is er ‘lockdown’.

Naar aanleiding van een vraag uit de joodse gemeenschap heeft de Raad van State een wijziging aangebracht in de COVID-19 maatregelen voor de erediensten in ons land.
Dat brengt automatisch mee, dat ook wij vanaf heden met vijftien mogen samen komen in onze kerken. Hoewel de minister dit laat uitschijnen als een royale tegemoetkoming is het voor ons, als katholieke gemeenschap, geen evidentie.

Per week komen in onze kerken tussen de 400 à 500 mensen. Op Kerstdag is dat meer dan het dubbele! Hoe gaan wij de selectie maken van de vijftien gelukkigen (eigenlijk ‘10’ als je de priester, de organist, de kerkbediende, de lector en de steward aftrekt).

We merken via de media ook dat bijna al onze buurlanden drastische verstrengingen van de maatregelen doorvoeren, nadat ze eerst versoepelingen hadden doorgevoerd. In West-Vlaanderen en onze stad zijn de cijfers helemaal niet goed. Virologen en politici vragen met aandrang voorzichtig te zijn, geen mensen samen te brengen en de coronamaatregelen zo goed als mogelijk op te volgen.
Daarom hebben wij met het team van de Petrusgemeenschap en in overleg met de burgemeester en het veiligheidsteam besloten om voorlopig geen publieke vieringen op te starten voor 15 januari 2021.

We laten elkaar echter niet los!
We verwijzen naar het digitaal initiatief via onze website.
Een wekelijks gebedsmoment vanuit de kapel van troost in de Sint-Pieterskerk.
Voor Kerst voorzien wij een sfeervolle digitale viering met aangepaste muziek, een verhaal voor kinderen en beklijvende teksten die ons bij de essentie van Kerst brengen.
Ook via radio en TV wordt een mooi aanbod gedaan.
We zijn er ons van bewust dat dit niet hetzelfde is als met velen samen kerst vieren in onze kerken. Omwille van de zorg voor mekaars gezondheid en zeker voor de ‘kwetsbaren’ onder ons is het nu echter raadzaam om voorzichtig te zijn!
We willen ook nog even verwijzen naar onze kerststallentocht die loopt van 19/12 tot en met 30/12. De kinderen van onze scholen krijgen in dat verband een uitnodiging mee.

Onze kandidaat-vormelingen maken ook wenskaarten voor de bewoners van het WZC Sint-Augustinus, Tordale en ‘De Ent’.

We blijven ook oproepen tot solidariteit met de armen in ons midden via de actie ‘Welzijnszorg’.
Zo willen we er voor zorgen dat zij die het al moeilijk hebben, niet nog eens extra te lijden krijgen door corona! Je kan je gift kwijt onder gesloten omslag in de bus van de dekenij of door overschrijving op het nummer: BE21 0000 0000 0303 van ‘Welzijnszorg’.
Zo willen we er, ondanks de beperkingen, toch een warme Kerst van maken!

Met een vriendelijke groet,
Deken Michel Roggeman en het Team van de Petrusgemeenschap