Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

Belangrijke mededeling

In het team van de Petrusgemeenschap beslisten we om vanaf het weekend van 11 & 12 juli 2020 het normale schema van de weekendvieringen terug op te nemen.
Dat betekent concreet:

WEEKEND
Zaterdagavond:
om 17.00 uur in de Sint-Pieterskerk (elke week)
om 18.30 uur in de kerk van Sint-Jozef Arbeider (elke week)
Zondagmorgen:
om 09.00 uur in de kerk van Don Bosco op de eerste en derde zondag van de maand
om 09.00 uur in de kerk van Wijnendale op de tweede en de vierde zondag van de maand
om 10.15 uur in de Sint-Pieterskerk (elke week)

WEEKDAGEN
Maandagavond om 18.00 uur in de Sint-Pieterskerk
Woensdagvond om 18.00 uur in de Sint-Pieterskerk
Vrijdagavond om 18.00 uur in de Sint-Pieterskerk

PRAKTISCH
In alle vieringen zijn stewards aanwezig die zorgen dat de coronamaatregelen goed opgevolgd worden in het belang van ieders gezondheid!
Mogen we vragen u loyaal daarnaar te schikken.

Door de versoepeling van de maatregelen zijn we niet meer gebonden aan de 10 m² per persoon. De afstand van 1,5 meter blijft – zoals overal – gehandhaafd.
Vanaf 01 juli mogen er maximum 200 mensen in onze kerken, ten minste als ze groot genoeg zijn en de afstand van 1,5 meter gerespecteerd kan worden. Concreet betekent dat voor onze Petrusgemeenschap dat 200 personen in dat concept enkel in de Sint-Pieterskerk haalbaar is. Voor Don Bosco zal dat maximaal 100 personen zijn. Voor Wijnendale en Sint-Jozef Arbeider ongeveer 60 personen. (Er zit een beetje ‘speling’ op omdat mensen die onder hetzelfde dak wonen uiteraard samen kunnen zitten)

De bijkomende inspanningen die de coronamaatregelen met zich meebrengen mogen niet onderschat worden! Zo kruipt er heel wat tijd en inspanning in het ontsmetten van de stoelen en de gebruikte voorwerpen na elke viering. Bovendien gaan nu ook de doopsels, huwelijken en uitvaarten opnieuw door met ruimer publiek. Dankzij het vlotte verloop van de vorige weekends, de positieve feedback die we mochten ontvangen, de meer dan dertig vrijwillige stewards en de medewerking van velen voor en achter de schermen, durven we dit engagement van vier vieringen per weekend aan. Deze regeling zal voor een groot deel verhinderen dat we mensen naar huis moeten sturen, wat we in de voorbije weken helaas wel moesten doen. Dat gaf absoluut geen goed gevoel … Bij de meeste mensen kon dit echter rekenen op begrip en hoorden we vaak de opmerking dat men blij was dat de regels opgevolgd werden in tegenstelling tot sommige andere plaatsen waar corona onbestaande lijkt geworden.

We begroeten u straks graag weer in één van onze vieringen … en wie het nu al meemaakte weet dat het heel veel deugd doet opnieuw ‘samen’ te kunnen vieren!


Deken Michel Roggeman en team pastorale eenheid Petrusgemeenschap