Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

OVERZICHT MAATREGELEN CORONAVIRUS & OPVOLGING

Met spijt in het hart kunnen we de volgende weken niet meer bijeenkomen, al is samenkomen wezenlijk voor ons christenen. Het neemt niet weg dat we blijven bidden voor zieken en wie hen nabij zijn, maar ook ieder die op welke manier dan ook getroffen wordt door de gevolgen van de coronapandemie. We roepen op om solidair te zijn en te helpen waar mogelijk. Dankbaar voor ieders inzet wensen we iedereen veel moed in deze zware periode.

Er verscheen al een verklaring van de Belgische bisschoppen. Essentieel daarin is dat alle publieke liturgische bijeenkomsten geschorst zijn tot vrijdag 3 april. Dit wil uiteraard zeggen dat ook eucharistievieringen op zaterdag en zondag geschrapt worden. Jammer genoeg vervallen ook de samenkomsten rond de relieken van de H. Bernadette, alsook die in de Brugse Bloedkapel. De kerken blijven zoveel mogelijk open voor individueel gebed.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen wel plaatsvinden, maar in beperkte kring. Vieringen in kloosterkerken en -kapellen staan niet langer open voor externen. De zondagsmis wordt uitgezonden op radio 1 en op Eén om 10 uur. Vanzelfsprekend zullen ook daar enkel de voorganger, lectoren, acolieten en het koor aanwezig zijn. Ook op Radio Maria kun je om 10 uur de zondagsviering volgen, weekdagvieringen worden er uitgezonden om 9 uur. Klik hier voor een overzicht.

Lees hier het persbericht van de Belgische bisschoppen.
Hier kun je terecht voor de informatie van de overheid

Op Kerknet werken we het nieuws over maatregelen tegen het coronavirus binnen het bisdom Brugge regelmatig bij. Twijfel je of een lokale activiteit doorgaat (denk daarbij aan solidaire maaltijden), contacteer dan de plaatselijke verantwoordelijke.
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met het bisdomsecretariaat: 050 33 59 05 (bereikbaar tijdens de kantooruren) of secretariaat.bisdom.brugge@kerknet.be

Regeling eerste communie en vormsel


Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters, teams en catechisten,

Met spijt in het hart, en heel veel begrip voor de ontgoocheling, deel ik mee dat de geplande eerste communie- en vormselviering dit schooljaar niet kan doorgaan. De voorbije dagen is door velen hard gewerkt en overlegd om een goede oplossing te vinden. Verschillende scenario’s werden opgesteld en afgetoetst, bij medische experten, bij vertegenwoordigers van onderwijs en bij de dekens van ons bisdom. Op de eerste plaats hebben we gezocht naar een manier om de vieringen nog dit schooljaar te kunnen laten doorgaan, omdat dit de wens is van iedereen. Alleen laat de aard van de samenkomst dat niet toe: grote groepen binnen bijeen, verschillende generaties samen, mensen verzamelen van verschillende plaatsen zoals gezin, familie, school en parochie. Voor mij stond steeds de zorg voor de gezondheid van iedereen en de schoolloopbaan van de kinderen voorop. Dit is het besluit dat ik, samen met de beleidsploeg, heb genomen (alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de overheid).

Het vormsel
Het vormsel vindt plaats tussen half september en begin november 2020, op een door de parochies/pastorale eenheden zelf gekozen moment. Voor een keer zal de pastoor zelf het vormsel toedienen. De parochies zullen zo snel als mogelijk, uiterlijk tegen 1 juni, de nieuwe datum communiceren. We vragen om, uiterlijk tegen 30 juni, aan de verantwoordelijke van de parochie te bevestigen of je het vormsel wil ontvangen. We hopen dat deze regeling iedereen voldoende tijd geeft om de viering en het feest opnieuw te plannen. De parochies zullen ook informeren over de verdere voorbereiding, maar we houden die bewust erg bescheiden, want veel kinderen hebben al grote stappen gezet.

Eerste communie
De eerste communie wordt verschoven naar volgend schooljaar. Het geschikte moment wordt in de parochies in overleg met de school zelf bepaald. De parochies en de scholen zullen zo snel als mogelijk de nieuwe datum communiceren. De eerste communie kan gedurende heel het komende schooljaar (september 2020 - mei 2021) georganiseerd worden.

Ik wil jullie allemaal uitdrukkelijk danken voor jullie geduld en begrip en mijn gemeende waardering uitspreken voor de zorgzame en verantwoordelijke manier waarop jullie allemaal naar elkaar omzien.

Ik bid voor jullie en vraag Gods zegen over jullie allen.

† Lode Aerts
Bisschop van Brugge

Na overleg werden er nieuwe datums voor deze vieringen in de Petrusgemeenschap gevonden:
• NIEUWE DATA VOOR DE EERSTE COMMUNIE
• NIEUWE DATA VOOR DE VORMSELVIERINGEN

Kerk en Leven

Het parochieblad is er elke week voor jou! Blijf op de hoogte van al wat er in jouw omgeving reilt en zeilt. Het parochieblad brengt het nieuws uit je eigen omgeving, daar waar jij woont en leeft, waar mensen elkaar ontmoeten in jeugdbewegingen of sportclub, sociale organisatie, aan de schoolpoort of in de kerk.
Verhalen van inzet, engagement en van hartverwarmende contacten brengen wij in Kerk + Leven.

Hoe abonneren?

Een abonnement loopt tot 31/12/2020.
Een jaarabonnement kost 40 euro.

U kunt zich inschrijven via overschrijving op rekening nr. BE52-4738359411-09 met de vermelding van je naam,adres en mededeling "kerk en leven Torhout"