Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap
petrusgemeenschap

Torhout 2024

SPIRI­TUALITEIT in de 40-dagentijd

Aswoensdag 14 februari:
Start van de vasten in de Sint-Pieterskerk
Palmzondag weekend van 23 en 24 maart:
Wijding van palmtakjes in de eucharistieviering
Sacrament van de verzoening maandag 25 maart:
19u in Sint-Pieters: viering van boete en vergeving.
Witte Donderdag 28 maart:
19u in Sint-Pieters: viering van het laatste avondmaal
Goede vrijdag 29 maart:
15u in Sint-Pieters: gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus, kruishulde en communie
20u in Wijnendale kruiswegmeditatie
Paaswake 30 maart:
21u in Sint-Pieters: feestelijke verrijzenisviering koor en samenzang
Paaszondag 31 maart:
10u15 in Sint-Pieters: paasviering met samenzang en vertelmoment voor de kinderen


 
Bekijk het volledige programma

BROEDER­LIJK DELEN 2024

10 maart:
Koffiestop Wijnendale na de mis van 9u
Solidaire maaltijd t.v.v. Congo in parochiezaal "De Biekorf"
29 maart:
Sober maal in zaal Sparrenhove

***
Omhalingen in de kerk:
op 9, 10, 30 en 31 maart

Bekijk het programma

SOLIDARITEITS­MAAL 2024

Zondag 10 maart 2024
vanaf 11u30 : aperitief
12u : maaltijd (Ardeens stoofpotje met groentenmix en gebakken aardappelen)
Iedereen welkom in Parochiezaal De Biekorf, Steenveldstraat 2.

INSCHRIJVEN

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Guillaume Damman
  • Emmanuel Wybo
  • Véronique Kaeckebeke
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Livestream - zaterdag 2 maart 17u

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...