Home Contact Nieuws Links Misvieringen
petrusgemeenschap

PETRUSVIERNG 2024

Beste mevrouw, meneer, gewaardeerde medewerker en vrijwilliger,

Graag nodigen we je uit op de PETRUSVIERING op ZONDAG 23 JUNI 2024 om 10.15 uur in de Sint-Pieterskerk.
Tijdens de viering kijken we dankbaar terug op het voorbije pastorale werkjaar en blikken we ook al even vooruit.
We willen ook enkele mensen heel speciaal in de kijker plaatsen voor hun engagement in verleden, heden en toekomst.

Na de viering ben je van harte welkom op de receptie.
We hopen écht dat je er bij bent!

Met verbonden groeten, Deken Michel en de teamleden van de Petrusgemeenschap

LIVESTREAM

 

Op zoek naar verdieping in de Bijbel?

Vanaf september start het Bijbels leerhuis in Torhout.
Van september tot mei komen we in totaal zeven keer samen (+slotmoment in Groenhove) om ons in groep te buigen over verschillende bijbelboeken. Deze keer bespreken we 6 van de 12 kleine profeten bv. Amos, Joël en Habakuk. Dat zijn namen die mogelijks minder bekend zijn, ook minder gekend in de liturgie, maar ze bevatten wel een schat aan bijbelse literatuur en Jezus maakte er heel wat verwijzingen naar in zijn prediking.
We gaan dieper in op de bijbeltekst, leren tal van bijbelse figuren kennen en wisselen uit.

Deze reeks is bedoeld voor iedereen die enthousiast met de bijbel aan de slag wil gaan. Je hoeft dus zeker geen expert te zijn.
Wie weet, ontmoeten we elkaar en ontdekken we opnieuw een boeiend stukje Bijbel.

Deken Michel Roggeman en Emmanuel Wybo
 

Parochiale eenheid 'Petrusgemeenschap' Torhout

Sinds 15 februari 2015 zijn de 4 vroegere parochies van Torhout (Sint-Pieters met wijken Maria Assumpta en Goede Herder, Don Bosco, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale) één nieuwe parochie geworden met de naam 'Pastorale eenheid H.Petrus Torhout' of kortweg 'Petrusgemeenschap'.

Onze Petrusgemeenschap wordt geleid door een pastoraal team. Dit team bepaalt het beleid, vanuit een realistische kerkvisie met aandacht voor de concrete noden in de vroegere parochies, en met steeds het grotere geheel voor ogen. Er is in die zin voortdurend overleg met de plaatselijke kerngroepen en met de diocesane beleidsgroep of de dienst van het vicariaat voor de pastoraal.

Samenstelling parochiaal team:

  • Michel Roggeman, pastoor-deken
  • Fenja Dezutter, decanaal assistent
  • Carolien Vandecandelaere, parochie-assistente
  • Christina Balcaen,
  • Daniël Willem,
  • Hilde Laethem,
  • Guillaume Damman
  • Emmanuel Wybo
  • Véronique Kaeckebeke
  • Carine Dochy, vertegenwoordiger van de dienst parochiepastoraal (CCV-Brugge)

Priester Paul Vermeulen, die sinds september 2012 meewerkt als hulppriester blijft in die hoedanigheid actief.

Kerkraden
Lokale kerngroepen
Secretariaat

Livestream - Zaterdagavond 15 juni 17u

Een handvest voor onze pastorale eenheid

sunset

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister, als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

Meer ...

Het doopsel

doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Dit gebeurt bij voorkeur in de parochiekerk.

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind telefonisch aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01).

Meer ...

Huwelijk

sunset

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Meer ...