Home Contact Nieuws Links Misvieringen

ADEM-TOCHT

Mensen hebben een plek nodig om op adem te komen en om samen met tochtgenoten stil te staan bij wat hen ten diepste bezighoudt ...
Adem-Tocht biedt kansen aan tot ontmoeting voor wie zinvol wil nadenken over geloof en dit met anderen wil delen. In maandelijkse bijeenkomsten in een klimaat van vertrouwen en vriendschap, luisteren 60-plussers naar elkaar en delen ze hun zoeken naar de zin en de opdracht van hun leven, hun inzichten en ervaringen, in respect voor elkaars aanvoelen en overtuiging. Het evangelie is hun inspiratiebron.

Adem en leven. Levens- en zinvragen klinken na het pensioen indringender dan ooit.
Hoe beleven 60-plussers het ouder worden? Hoe geven ze relaties gestalte?
In wie en waarin geloven ze en welke bronnen boren ze aan?
Hoe staan ze als christenen tegenover maatschappelijke uitdagingen en ethische vragen, tegenover kerk, tegenover andere culturen en levensbeschouwingen?

Welke keuzes maken ze? Niet alleen kinderen en kleinkinderen, maar ook hedendaagse debatten confronteren hen vanzelf met de diversiteit in de samenleving.

In dialoog. Thema's worden aangereikt in het tweemaandelijkse tijdschrift Adem-Tocht. De leden zelf kunnen daarvoor suggesties doen. Abonnement voor 5 nummers per werkjaar (van september tot juni) binnenland: 14 euro huisgenoten: 18 euro.

Solidariteit. Vanuit hun overtuiging zetten mensen zich in voor hun familie, een project, hun straat, wijk, parochie. Ze nemen het ook voor elkaar op. Ze voelen zich verbonden met elkaar. Ze zijn bekommerd om elkaars welzijn.
In Adem-Tocht vinden ze steun voor hun engagement binnen en buiten de groep.

De samenkomsten vinden plaats in het Missiehuis van Scheut in de Bruggestraat 9, elke 4e vrijdag van de maand om 14 uur. (uitgezonderd juli en augustus). Er wordt eerst gestart met een eucharistieviering om vervolgens het maandthema samen te bespreken.
Interesse? Kom gerust vrijblijvend eens deelnemen aan zo’n bijeenkomst.