Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Bijzondere vieringen in de Petrusgemeenschap

Laatste zondag van juni
Slotviering (Petrusviering)

Derde zondag van september
Startviering (Mozaiëkdag)

11 november om 10 uur:
vredesviering: ter gelegenheid van de herdenking van de wapenstilstand na de eerste wereldoorlog, willen we bidden voor alle gesneuvelden in WO I en WO II en alle mensen die tot op vandaag te lijden hebben onder verdrukking, uitbuiting of oorlog.

1 januari om 10:15 u:
Nieuwjaarsviering in de Sint-Pieterskerk.