Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Broederlijk Delen

Sinds de start van de federatie is een overkoepelende werkgroep rond Broederlijk Delen ontstaan. Deze werkgroep coördineert nu verder binnen de pastorale eenheid ‘Petrusgemeenschap’ de acties tijdens de vastenperiode. Als christen-gemeenschap worden wij opgeroepen de noden van de grote wereld te onderkennen en de kant te kiezen van zij die onderdrukt zijn en in armoede leven!

De werkgroep appeleert ons door diverse activiteiten om onze blik op het zuiden te houden en hun plannen te onderschrijven in concrete daden. Niet alleen financiële acties ondersteunen, maar ook de eigen spiritualtiteit van broederlijk delen doorgeven is één van de hoofdopdrachten van deze werkgroep.