Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Don Bosco kerk Torhout

Korte geschiedenis van de parochie

De nieuwjaarsmaand van 1959 werd iets bijzonders voor wat de parochie van Don Bosco is geworden.

  • Vanaf 1957 was er op zondag al misgelegenheid voorzien in de klaslokalen van de Revinzeschool.
  • Op 11 januari 1959 vonden in het bisdom besprekingen plaats die moesten uitmaken of het hier een nieuwe hulpkerk of wijkkapel zou worden, naar het voorbeeld van Maria Assumpta van een jaar geleden, ofwel een volwaardige parochie? Onder impuls van EH Adolphe Deblonde, toenmalig onderpastoor van St. Pieters, zou het een parochie worden.

  • Adolphe Deblonde laat er geen gras over groeien. Reeds de volgende dag reisde hij naar Brussel en kocht er het postgebouw van de UNO op de uitverkoop van Expo 58. Dat maakte hij de zondag erop bekend, toen hij zijn preek opende met de woorden: ''Ik heb een kerk gekocht''. In de daaropvolgende maanden werd het expo-kerkje, naar Torhout getransporteerd en hier door vele vrijwilligershanden weer opgebouwd.
  • Op 3 mei 1959 vond de kerkwijding plaats en prompt werd EH Adolphe Deblonde door Mgr. E. J. Desmedt tot pastoor benoemd. Later op de maand op zondag 24 mei 1959 vond zijn aanstelling plaats.
  • Het parochiale leven van de jonge parochie werd ondersteund door de uitbreiding van de Revinzeschool, het stichten van een bloeiend verenigingsleven (voor jongeren, voor volwassenen en voor senioren) en de bouw van parochiale infrastructuur, zoals het oorspronkelijke café Het Paviljoen, parochiezaal de Bosgalm en de Boltra, de pastorie
  • Adolphe Deblonde was pastoor van 1959 tot 1973. Hij had als medepastoors: wijlen Jozef Goemaere (1961-1965), Mark Deltour (1965-1968), Willy Bonte (1968-1971), Jos Wittevrongel (1971-1985).
  • Na pastoor Deblonde, kwam pastoor André Hooghe. Hij stond gekend als een bouwer en hij zorgde naast financiële ondersteuning voor de uitvoering van de bouwplannen van de nieuwe kerk (1974-1976, een ontwerp van architect Aimé Pauwels uit Kortrijk in samenwerking met architect René De Deyne uit Torhout, zaalkerk in gele baksteen en beton met onregelmatig hoekig grondplan en open toren). Ze werd ingewijd op het feest van Johannes Bosco op 31 januari 1976. Pastoor Hooghe stierf plotseling in 1978 en werd opgevolgd door pastoor Herman Vande Putte, die omwille van gezondheidsredenen in 1981 ontslag nam.
  • E.H. Jozef Van Holder (1981-2003) was lange tijd pastoor. Onder hem werden in 1982 naast het klokje van de oude kerk 3 grote klokken bijgehangen in de klokkentoren. Hij bouwde de school, het Mezennestje en de parochiale infrastructuur verder uit.