Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Doopsel

De geboorte van een kind is een vreugdevol gebeuren. Geboorte is iets wat mensen overstijgt.

Vanuit dit ervaren, vanuit hun zoekend geloof, willen mensen hun kind laten dopen. Zo wordt het opgenomen in de grote familie van mensen die zich christen noemen. Een parochiekerk is de ruimte waarin geloofsmensen samen komen van een bepaalde gemeenschap om te vieren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de doopviering plaats vindt in de parochiekerk waar mensen thuishoren.

 

Ouders kunnen het doopsel voor hun kind aanvragen op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01). In de kerken van de Petrusgemeenschap vindt het doopsel plaats op zondagvoormiddag na de eucharistie of op de eerste zondagnamiddag van de maand. Uitzonderlijk kan het ook op zaterdagnamiddag.

De Petrusgemeenschap beschikt over een team van doopcatechisten. Sedert 2015 organiseert de werkgroep regelmatig een gezamenlijk moment van doopselvoorbereiding. Daar is ruimer kans tot gesprek met diverse koppels samen rond hun geloof of hun zoekend op weg zijn daarrond, en het belang van het doopselsacrament daarin.

Alle ouders die een kindje hebben laten dopen, worden het jaar daarop tezamen met hun kind (of kinderen) uitgenodigd tot de gezinsviering op (de vooravond van) moederdag.