Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Een handvest voor onze pastorale eenheid

Voor vandaag... Geschreven voor morgen

Op weg naar de toekomst in onze geloofsgemeenschappen …
Onze missie …

Als pastorale eenheid in Torhout willen we één enthousiaste geloofsgemeenschap vormen van mensen die leven in verbondenheid met elkaar en met God. Deze God noemt zich in de bijbel: “Ik zal er zijn voor jou”. Met het beeld van die God voor ogen weten we onszelf geroepen om er te zijn voor een ander
“als een vuur dat verwarmt”, als een licht in het duister,
als handen die meewerken en voeten die meelopen”.

In die geloofsgemeenschap heeft iedereen zijn eigen taak en telt ook echt mee: de kernchristenen die het vuur brandend houden, de trouwe kerkgangers, de toevallige voorbijganger die even de kerk “binnenwaait”…
Zo willen wij een hartelijke en gastvrije gemeenschap zijn voor alle zinzoekers, gelovigen maar ook voor de niet- of andersgelovigen.

Als een gemeenschap van gedoopten, die kring vormen rond Jezus, werken we aan een kerk van vertrouwen en helpen we die blijde boodschap mee uitdragen. We willen samen herder zijn met zorg, aandacht en verantwoordelijkheid voor iedereen. Dit is een verhaal van samenwerken en dat willen we tonen in alles wat we zeggen en doen. Concreet willen we ons geloof uitstralen op verschillende domeinen; op het vlak van de verkondiging en catechese, het vieren in liturgie en gebed, de zorg voor mensen en solidariteit en gemeenschapsopbouw. Daarnaast willen we ook werk maken van communicatie en informatie. Dit verhaal van “Samen” kunnen wij pas schrijven in dialoog en respect voor elkaar.

We bouwen creatief op de fundamenten van onze vroegere parochies en federatie aan een pastoraal van nabijheid, die mensen raakt in hun concrete levenssituatie. Ook willen we nieuwe impulsen geven voor de toekomst. Hiervoor zijn structurele ingrepen broodnodig. Ingrepen waar ten volle aan gewerkt wordt en zal blijvend werk van gemaakt worden in de toekomst. Toch is het onze stellige overtuiging dat herstructurering alleen niet voldoende is. Zonder verdieping en herbronning heeft herstructurering maar weinig kans op slagen. In naam van God en geïnspireerd door het evangelie willen wij bezielde getuigen zijn die mensen uitnodigen een persoonlijke relatie met God op te bouwen en zo te groeien in geloof en mee te werken aan levendige geloofsgemeenschappen die toekomst in zich dragen.