Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Homilie

Tijdens de weekendliturgie wordt steeds gezocht naar een goede eigentijdse hertaling van de liturgische teksten door degene die de homilie houdt. Na de woorddienst volgt dan de passende homilie.

Meestal is dit een schriftuitleg van de lezingen. Soms worden externe gelegenheidspredikanten aangesproken, bijvoorbeeld rond missie, vredesweek,…