Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Huwelijk

Mensen zoeken rituelen, om alles wat hen overstijgt in een gebaar te gieten en zo het onzegbare uit te drukken.

Zo ook willen geliefden hun gaarne zien in een bepaalde ritus gieten. Sommigen willen dat vanuit hun geloof ook bevestigen voor de kerkgemeenschap.

Tijdens een kerkelijke huwelijksviering spreken man en vrouw tegenover elkaar hun ja-woord uit en bidden wij om Gods zegen over hun verdere huwelijksleven.

Het huwelijk wordt ingezegend in één van de kerken binnen de Petrusgemeenschap en kan plaatsvinden op elke weekdag en zaterdagvoor- en namiddag. De aanvraag gebeurt altijd op het secretariaat van de dekenij (050/21 10 01), ten laatste 6 maanden op voorhand.

Het is goed om in voorbereiding op je huwelijk als koppel een stukje vorming te volgen. Het liturgische aspect komt aan bod in het decanaal initiatief "Werken aan je huwelijksviering", telkens in de loop van november.

De verdere voorbereiding van de huwelijksviering gebeurt in samenspraak met één van de priesters.