Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Jubilea

Het is zinvol dat mensen een jubileumfeest in de kerk inzetten: de belofte ooit uitgesproken voor God en kerkgemeenschap wordt daardoor bekrachtigd.

Het lijkt dan uiterst zinvol om deze feestviering in te bouwen binnen de mogelijkheden van de reeds bestaande weekendvieringen. Zo blijkt nog sterker de verbondenheid met de geloofsgemeenschap waar men thuis hoort.

Het spreekt vanzelf dat deze viering een speciaal tintje krijgt, mits voldoende en tijdige afspraak met de voorganger.

Als dit moment van vieren moeilijk ligt kan dit eveneens, zoals voor een huwelijk op een zaterdagvoor- of namiddag tussen 14u en 16u.