Petrusgemeenschap Torhout
Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Terug naar school

Wij bidden voor alle kinderen en jongeren
die opnieuw naar school zijn gegaan na de zomervakantie.
Laat hen mensen ontmoeten die hen niet uit het oog verliezen.
Laat hun stem gehoord worden,
ook al klinkt ze soms zwak of stamelend.

Wij bidden voor alle kinderen en jongeren
die bij het begin van dit nieuwe schooljaar
hun weg zoeken in een nieuwe klas of een nieuwe school.
Omring hen met mensen
die hen benaderen met mildheid en respect,
zodat het beste in henzelf naar boven kan komen
en zij op hun beurt voor anderen
een goede vriend kunnen zijn.

Help hen om samen met hun leerkrachten
de wereld te ontdekken en uit te groeien tot mensen
waarop anderen kunnen bouwen.

(Kolet Janssen)