Petrusgemeenschap Torhout
Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Examentijd

God, U die we Vader mogen noemen,
het is weer blok- en examentijd.

Wij bidden voor de studenten
die in deze dagen en weken worstelen
met grote hoeveelheden leerstof
en met stress in allerhande vormen.

Laat uw geest van wijsheid neerdalen
in de hoofden van alle studenten,
zodat ze heldere lijnen zien
in wat ze geleerd hebben
en hun kennis ook na het examen
kunnen aanwenden
voor het welzijn van iedereen.
Help de mensen die hen omringen
om er voor hen te zijn als ze het nodig hebben.

Laat uw geest van barmhartigheid neerdalen
in de harten van de examinatoren,
zodat ze de inspanningen
van hun studenten ten volle waarderen.

Wees licht en kracht in deze intense tijd en laat ons straks genieten van een fijne vakantie!

We vragen het in Jezus' naam.
Amen.

Petrusgemeenschap Torhout - juni 2022