Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Advent

zet de schijnwerpers
op wat gezien en gezegd
moet worden
om onrecht aan het licht
te brengen.

Wie omziet naar een ander
laat die niet
in duisternis achter.

Advent
zet de arme
in het licht
om met mededogen
elkaar te zien.

Wie zich verbonden weet
met zijn medemens
overbrugt afstand
en haalt de ander
uit de eenzaamheid.

Advent is
voor elkaar
licht en warmte
worden.

Kathleen Boedt