Petrusgemeenschap Torhout
Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Aswoensdag

As: wat rest na verbranding, grijs, dor en droog.
Het lijkt dood, maar is ook teken van nieuw begin,
voedsel voor beginnend leven.
Ook ons leven moet af en toe sterven
om opnieuw te kunnen beginnen.
Geen lente zonder winter, geen nieuwe opstanding
zonder sterven van het oude.
Als wij, christenen, bij het begin van de veertigdagentijd
een askruisje ontvangen, krijgen we een roeping:
word geen woestijn, breng vruchten voort,
vruchten van goedheid, liefde en vrede.


Goede God, tot het leven hebt Gij ons geroepen,
niet tot de dood.
Daarom bidden wij u: zegen deze dode as,
en maak haar voor ons tot teken
van het onvergankelijk leven bij u.
Leg uw naam op deze as,
uw naam van hoop en vrede,
uw naam van + Vader, Zoon en heilige Geest.
Teken ons met uw naam, opdat wij mensen worden van U, vandaag en alle dagen. Amen.

Wij worden uitgenodigd om een oeroud gebaar te stellen:
we krijgen as op het hoofd. De dood, midden in het leven.
Deze weg willen we gaan, samen, veertig dagen lang,
in het voetspoor van Jezus van Nazareth die ons voorgaat.