Home Contact Nieuws Links Misvieringen

WERKGROEP ROUWZORG

Al enige tijd leefde het idee binnen de werkgroep rouwzorg om de families die een dierbare uit handen moesten geven, niet alleen jaarlijks rond de sterfdatum met een mooie kaart een bezoekje te brengen en zo een teken van nabijheid en warmte te geven in die donkere dagen, maar om ook enkele maanden na het overlijden de mensen in rouw nabij te zijn. Toen op onze 2de info- en denkavond van 11 oktober 2016 pastoor Johan Loones kwam vertellen welke initiatieven zij namen om enerzijds mensen heel nabij te zijn en ook verder te werken aan de gemeenschapsopbouw binnen de pastorale eenheid van Ledegem, bleek er in de verschillende gespreksgroepen achteraf een breed draagvlak om hier ook bij ons werk van te maken.

Een geschikte datum vinden bleek niet moeilijk te zijn, aangezien we reeds elke 5de zondag slechts 1 viering hadden nl. om 10:15u in de Sint-Pieterskerk. We hebben dan ook geopteerd om geen andere datum te zoeken en nog vieringen te schrappen om één gemeenschappelijke viering te kunnen houden en kozen dus voor elke 5de zondag tijdens het jaar.

Het pastorale team heeft dit teruggekoppeld naar de werkgroep rouwzorg die de uitnodiging op zich nam. Het is een mooie kaart geworden met volgende tekst en met het logo van de Petrusgemeenschap:

“Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is om niet te vergeten.”

Naar aanleiding van het recente overlijden van: uw dierbare nodigen we jou en je familie van harte uit voor een eucharistieviering waarbij we alle overledenen van de afgelopen 3 maanden binnen de pastorale eenheid Petrusgemeenschap Torhout gedenken.

We willen er samen dankend bidden in verbondenheid met onze overledenen, in deze moeilijke periode na het overlijden. Na de viering is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee.

Zoals je kunt opmerken, gaat het dus om alle families van de ganse Petrusgemeenschap die we samen brengen over de grenzen heen van de vroegere parochies. We willen met dit initiatief niet enkel mensen in rouw nabij zijn, maar we willen ook als gemeenschap kunnen rouwen. Soms heeft men immers gekozen voor een afscheid in intimiteit waardoor de gemeenschap niet de kans heeft gehad om te delen in het afscheid. Toch is het ook belangrijk om als christelijke gemeenschap samen afscheid te kunnen nemen. We denken dat deze viering op één of andere manier hierbij kan helpen. Zo bouwen we verder aan een christelijke en gastvrije gemeenschap.
Daarnaast kiezen we ook bewust voor een eucharistieviering. We weten dat niet elke familie bij het afscheid hiervoor koos, maar eerder opteerde voor een gebedsviering. Dit kan de wens geweest zijn van de overledene zelf, of van de familieleden. Ook in de toekomst zullen ongetwijfeld meer en meer mensen kiezen voor een gebedsdienst in de kerk.
Met de uitnodiging naar een eucharistieviering willen we als christelijke gemeenschap juist het belang aangeven om blijvend samen te komen in Naam van Jezus, niet alleen rond Zijn Woord maar om ook Jezus als Brood van Leven te ontvangen. De ontmoeting met Jezus, in Woord en Brood en in gemeenschap, is een Bron om kracht uit te putten om verder samen op weg te gaan, in vreugde maar ook in verdriet.
Ten slotte bieden wij ook na de viering de kans aan iedereen om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, thee of water. Het is een kans om als gemeenschap mensen in rouw hun verhaal te laten doen. Hen dragen in gebed, in gemeenschap, in vriendschap is een wezenlijke opdracht van elke christen gemeenschap. We hopen dan ook dat we met velen van onze geloofsgemeenschappen aanwezig zullen zijn als teken van verbondenheid en herkenning voor de families die we zo nabij willen zijn. Een mooi nieuw initiatief!