Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Sint-Vincentiusbeweging

Dit is een groep mensen van onze parochie die zich inzetten voor broze en financieel kwetsbare mensen die moeten leven van een minimumuitkering. De Sint Vincentiusbeweging werkt samen met CAW De Viersprong en het OCMW.

Zij zorgen voor fondsen zodat mensen in armoede wat meer armslag kunnen krijgen, o.a. via een inbreng in de Torhoutse voedselbank.

Vanuit deze groep ontstond een nieuwe ploeg die zich meer concreet engageerde als welzijnsschakel.