Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Sint-Jozef Arbeider

Geschiedenis van de parochie

Begin jaren 1960 wordt ter hoogte van de Steenveldstraat en het begin van de Zeeweg een nieuwe parochie en wijk ingericht, genaamd Sint-Jozef-Arbeider.

De kerk Sint-Jozef Arbeider is een moderne zaalkerk met klokkenmuur gebouwd in 1964, naar plannen van architect R. Schotte (Doornik). De eerste steenlegging gebeurde op 18 april 1964 en op 1 november van datzelfde jaar werd er al voor ‘t eerst Eucharistie gevierd.
Het is een imposant bakstenen volume onder kunstleien lessenaarsdak. Het portaal ligt verdiept tussen witgeschilderde muren onder luifel. De noordzijde is uitgewerkt met smal en hoog glasraam in gele, oranje en rode tinten, wellicht voorstelling van de opkomende zon. Daartegenover aan de zuidzijde is er een massieve muur met uitsparing voor de klokken en daarboven kruis.

De bouw van de kerk volgt op de oprichting van de parochie Sint-Jozef Arbeider in 1963. Mgr. De Smedt wijdde de kerk toe aan de eredienst op 8 mei 1965.

Op 18 mei 1966 werd de kerk de Parochiekerk Sint Jozef-Arbeider.

In 2008 werd een herinrichting van de kerk uitgewerkt waarbij het altaar werd verplaatst van de zuidelijke naar de westelijke zijde van het gebouw en de toegang tot de kerk via de zijkapel gebeurt i.p.v. via het portaal. De herinrichting werd geïnspireerd vanuit volgende visie:

“Voor onze parochie van de toekomst willen we een kerkgebouw met flexibiliteit inzake functies en thema’s met als bedoeling de liturgie te ondersteunen, de sacramenten tot hun recht te laten komen, een plaats te bieden voor stille, meditatieve momenten, mogelijkheid te voorzien voor spirituele evenementen, het gemeenschapsleven te bevorderen, dus: een ruimte te creëren waar iedereen zich kan thuisvoelen, zowel jongeren als ouderen, zowel individuen als groepen, zowel tijdens als buiten kerkdiensten.’

Op zaterdag 5 januari 2013 werd het nieuwe altaar ingezegend als afronding van deze kerkherinrichting.