Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Sint-Jozef Wijnendale kerk

Parochiekerk toegewijd aan Sint-Jozef en de Gelukzalige Karel de Goede. Georiënteerde neoromaanse basilicale kruiskerk van 1935-1936 naar plannen van architect R. Lemahieu (Gullegem), cf. inwijdingsplaat in het portaal. Op 25 mei 1912 wordt het gehucht Wijnendale een zelfstandige parochie. Hierbij spelen de komst van het station (cf. Wijnendale-Stationsstraat) en het klooster met kloosterkapel (deed aanvankelijk ook dienst als noodkerk) én de lagere school een belangrijke rol.

Het grondplan ontvouwt voorgeplaatste westtoren, een driebeukig schip van drie traveeën, een transept en een tweeledig koor met rechte sluiting. Ronde traptoren in de zuidelijke en voormalige doopkapel in de noordelijke oksel van toren en schip, sacristie ten zuidoosten. Deels betonnen skelet (cf. kap en torenromp) en parement van veldsteen. Leien zadeldaken.

Vierledige westtoren met overhoekse steunberen met versnijdingen, leien torenspits. Onderste geleding met verdiept rondboogportaal, hierboven rondbogig tweelicht met bekronend oculus verdiept in rondboognis; derde geleding opengewerkt met gekoppelde rondboogvensters en tenslotte klokkenverdieping met gekoppelde galmgaten onder doorgetrokken waterlijst. Bekronende rondboogfries onderbroken door wijzerplaten. Dubbele druipfries onder gootlijst.

Ritmering van schip en koor door middel van steunberen met versnijdingen en rondbogige twee- en drielichten. Dubbele druipfries. Transeptarmen met tuitgevel opengewerkt met rondboogvensters en centraal oculus, aflijning door rondboogfries, blindnissen in de geveltop.

Bij het koor aansluitende lage sacristie, geritmeerd door steunberen. Gekoppelde rondboogvensters met diefijzers. Driezijdige voormalige doopkapel in de noordwestelijke oksel van toren en schip.

Interieur. Eenvoudig geschilderd bepleisterd interieur. Gebruik van gele baksteen pijlers, schei- en gordelbogen. Overwelving door middel van dito Boheemse kappen.

Glasramen van ca. 1940 met voorstelling van onder meer Sint-Jozef, Karel de Goede, de Heilige Drievuldigheid en de Verering van Onze-Lieve-Vrouw van Wijnendale.
Orgel van Loncke Orgelbouw (Kortemark-Zarren) van 1982.