Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Verzoening en biecht

Het is een genade te mogen ervaren dat onze God een God is die ons niet vastpint op onze fouten.

De klassieke biechtpraktijk is bij velen wat in onbruik geraakt, om allerhande redenen.

Vanuit Gods barmhartigheid weer ademruimte krijgen blijft belangrijk. In elke eucharistieviering is er zo een moment van inkeer.

Maar in de aanloop van de grote feesten willen we dat expliciet beleven in een biecht- en verzoeningsviering.

Op maandagavond van de goede week voor Pasen houden we deze boeteviering om 19 uur in de Sint-Pieterskerk.

Wie verlangt individueel te biechten op de klassieke manier of tot een biechtgesprek wil komen, kan dat doen na afspraak met een van de priesters.