Home Contact Nieuws Links Misvieringen

WeG-project

Geloven in de God van Jezus Christus is al lang niet meer vanzelfsprekend. bij velen van ons leven nog wel vage voorstellingen wat dit geloven inhoudt en wat het zou kunnen betekenen. Het kan gebeuren dat je als volwassene weer nieuwsgierig wordt naar het geloof dat je als kind mee kreeg of dat je de draad weer wil opnemen. Dat is echter niet gemakkelijk. Hoe kun je als volwassene weer aansluiting vinden bij wat je ooit, als kind wellicht, leerde kennen?
Een goede manier om dat te doen is deelnemen aan de vormingen van het WeG-project. 'Opnieuw beginnen' en 'Jonge wijn in nieuwe zakken' proberen kansen te bieden om als volwassene een nieuw begin te (laten) maken in je geloof. Het gaat erom de God van Jezus Christus als een liefdevolle, nabije God te leren kennen. Via inleidingen, kunstwerken, gebed, gesprekken, vriendschap, begeleiding en samenzijn worden deelnemers uitgenodigd de weg van het geloof te gaan, op een manier die in onze tijd aangewezen is.