Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Welzijnsschakels

Deze werkgroep van onze parochie onder de noemer "Welzijnsschakels" valt onder de officiële werking van Welzijnszorg.

Deze plaatselijke werkgroep kreeg de sprekende naam
"de Klapdeur".
Het is immers de bedoeling via een "klapke" met deze mensen die in kansarmoede leven deuren te openen naar een betere toekomst.

Deze welzijnsschakel wil open deur zijn, kansen aanreiken aan hen die minder kansen kregen in het leven tot nog toe. Ze wil klankbord zijn, steun en helpende hand om tussen de vele professionele diensten de weg te vinden.

Enkele jaren al is er voor hen ook een ontmoetingsruimte gecreëerd in onze parochielokalen, waar er elke dinsdagnamiddag een instuif is met vrijwilligers van onze werkgroep.

Locatie: Petruszaal, Beerstraat 22 (boven het "Centrum")