Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Ziekenbezoek

Eén van de belangrijkste pijlers waarop een gemeenschap gebouwd is, is de zorg voor zieken en mensen die het huis niet meer uit gaan.

Daarom willen we mensen in hun soms heel moeilijke periode van ziek worden en ook daarna, laten ervaren: jij hoort er bij en wij willen met jou meegaan, nu het leven pijn doet!

Wij proberen met een kleine ploeg deze mensen in ziekenhuis en thuis te bezoeken. Door een verscherpt toepassen van de wet op de privacy kan de kliniek niet zomaar lijsten vrijgeven van patiënten. Wel kan de pastorale dienst ons nog een gefilterde lijst bezorgen met namen van mensen die bij opname of tijdens hun verblijf te kennen geven dat een bezoek vanuit de parochie hen deugd zou doen. Het is dus belangrijk dat wie rekent op een bezoekje vanwege pastoor of parochie ons in die zin een seintje geeft.