Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Ziekenzalving

Mensen die ziek zijn of oud krijgen bemoediging als ze gezalfd en gezegend worden met het sacrament van de zieken. Het gezamenlijk gebed geeft kracht en sterkte en tegelijk de nodige innerlijke rust om met open handen te ontvangen en te dragen wat God voor hen heeft toebedacht.

Ook voor de dichtste familie is dit gebeuren een sterk moment waarop het onuitgesprokene, het bang zijn, misschien bedding vindt, doorheen het ritueel waaraan zij deelgenoot mogen zijn.

De ziekenzalving kan aangevraagd worden bij één van de priesters. Voor patiénten opgenomen in het ziekenhuis neemt men contact met de pastorale dienst.

Tweejaarlijks is er tijdens de viering van ziekenzondag (oktober) een gezamelijke ziekenzalving.