Home Contact Nieuws Links Misvieringen

Welzijnszorg

Elk jaar tijdens de Advent sluiten we aan bij de actie Welzijnszorg Vlaanderen. De derde zondag van de Advent wordt in de liturgie aandacht besteed aan de problematiek.
Hier op onze parochie proberen we het jaar door kansarmen nabij te zijn in de Welzijnsschakel 'de Klapdeur'. (zie aldaar)